MUDr. Petr K L I M P L , CSc.  /  Psychoterapeutická praxe
     Úvod         Ordinace         Kudy?         Pro pacienty         Pro kolegy         CV         Publikace

   Roku 1982 jsem ukončil studium všeobecného lékařství na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně (tehdy Univerzita Jana Ev. Purkyně) a zahájil klinickou praxi jako psychiatr.

   První atestaci z psychiatrie jsem složil v roce 1986, druhou v roce 1989. V letech 1990 až 1993 jsem pracoval na kandidátské disertaci, kterou jsem úspěšně obhájil. V roce 1994 jsem za tuto práci obdržel Národní psychiatrickou cenu profesora Vladimíra Vondráčka v kategorii vědeckého výzkumu.

   Podílel jsem se na zprovoznění prvního krizového centra (centra krizové intervence) v tehdejší ČSSR v prosinci 1989 v prostorách Psychiatrické kliniky v Brně-Bohunicích.

   Patřím mezi zakládající členy Brněnského institutu psychoterapie, zapsaného spolku pro rozvoj psychoterapie a její interdisciplinární uplatnění v praxi (od 1992).

   Do soukromého sektoru jsem odešel v roce 1993 z pozice primáře Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice v Brně-Bohunicích. Vlastní psychiatrickou praxi, zaměřenou na provádění psychoterapie, provozuji od roku 1995.

   Předpoklady pro udělení funkční specializace v systematické psychoterapii jsem splnil v roce 1997.

   Psychoterapeutické vzdělávání jsem zahájil v první polovině 80. let minulého století v kursech psychoterapie podle Carla R. Rogerse, které vedl Jan Vymětal ve spolupráci se Stanislavem Kratochvílem a Jiřím Beranem. Ve výcvikovém systému SUR (Skála - Urban - Rubeš, výcvikový standard v bývalém Československu před rokem 1989), ve větvi garantované Jaromírem Rubešem, jsem absolvoval skupinový výcvik v komunitě vedené Petrem Příhodou u tréninkových terapeutů Zuzany Jelínkové a Zdeňka Šikla. V 90. letech jsem byl členem výcvikové skupiny, kterou vedl - ve stylu skupinové analýzy podle Foulkese - Michael Šebek.

   Výcvik v individuální psychoanalytické psychoterapii jsem získal u Marie Hoškové.

   Mými supervizory byli Michael Šebek, Luděk Vrba, Jana Kocourková a Martin Mahler. Na mém teoretickém vzdělávání se podíleli zejména členové České psychoanalytické společnosti a České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii (Michael Šebek, Václav Mikota, Jana Kocourková, Václav Buriánek, Petr Junek, Slavoj Titl, Helena Klímová ad.).

   Jsem členem České psychiatrické společnosti a České psychoterapeutické společnosti. Od roku 2003 jsem řádným členem České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii.

   Všem učitelům psychoterapie děkuji.