MUDr. Petr K L I M P L , CSc.  /  Psychoterapeutická praxe
     Úvod         Ordinace         Kudy?         Pro pacienty        Pro kolegy         CV         Publikace

   Pracuji jako výcvikový a supervizní psychoterapeut ve schváleném výcvikovém programu psychoterapie pro zdravotnictví Brněnského institutu psychoterapie. Zájemci o studium psychoterapie z řad lékařů a klinických psychologů se mohou hlásit prostřednictvím www.i-bip.com.

   Jsem členem tréninkového výboru a tréninkovým a supervizním psychoterapeutem individuální sekce a sekce skupinové České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii, členky European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy. Zájemci o výcvik se mohou hlásit prostřednictvím www.cspap.cz.

   Zájemci o supervizi z řad praktikujících psychoterapeutů si mohou domluvit supervizní hodiny buď individuálně nebo formou malé skupiny. Poskytuji supervize také kandidátům psychoterapie, kteří studují v IAPSA.