MUDr. Petr K L I M P L , CSc.  /  Psychoterapeutická praxe
     Úvod         Ordinace         Kudy?        Pro pacienty         Pro kolegy         CV         Publikace

Psychoterapie je jako lékařská léčebná metoda prováděna asi jedno století. Dávno před zavedením psychoanalýzy příborským rodákem, později světově proslulým vídeňským lékařem Sigmundem Freudem (1856-1939), patřil rozhovor lékaře a pacienta k základním nástrojům lékařské praxe. V období před zavedením účinných léčeb na vědeckém podkladě, byl laskavý přístup k trpícím mnohdy jediným nástrojem lékaře. Sigmund Freud a jeho četní následovníci i odpůrci postupně vytvořili moderní a účinné nástroje, které dnes slouží k odstranění nebo zmírnění psychických obtíží nejrůznějšího původu.

Individuální psychoanalytická psychoterapie slouží především zlepšení sebepochopení, sebeporozumění pacienta. Jedná se o terapii časově náročnou, neboť vyžaduje opakovaná, pravidelná setkání pacienta a psychoterapeuta. Celková délka terapie a počet hodin nutných k dosažení výsledku značně kolísá mezi několika měsíci a několika lety. Proměnlivost okolností, rozhodujících o tom, jak intenzivní a jak dlouhá psychoterapie bude potřebná, odpovídá jedinečnosti životních osudů každého člověka a závažnosti problémů.

Skupinová psychoanalytická psychoterapie představuje další osvědčený způsob léčení nejrůznějších neurotických, osobnostních a psychosomatických poruch. Terapeutická skupina o obvykle osmi členech se schází jednou týdně po dobu asi tří let. Realizuje se tedy kolem 130 skupinových setkání. Ve volně se rozvíjející diskusi se objevují v přirozeném pořadí problémy jednotlivých členů skupiny. Smyslem setkávání není poradenství, ale sebeporozumění a vzájemné pochopení členů skupiny. V prvním roce společné práce dochází někdy k odchodům a příchodům nových členů, v pozdějším období skupina pracuje jako uzavřená. Konec skupiny je předem plánovaný.
Skupinová psychoterapie byla oblíbená od 60. let minulého století po celé Evropě a to včetně tehdy totalitního Československa. Po určitém odklonu po roce 1989 prožívá nyní skupinová psychoterapie novou vlnu zájmu.