MUDr. Petr K L I M P L , CSc.  /  Psychoterapeutická praxe
     Úvod         Ordinace         Kudy?         Pro pacienty         Pro kolegy         CV        Publikace
Seznam publikací (výběr)
Jeřábek, P. - Klimpl, P. - Boleloucký, Z.:
Factor analysis of SCL-90 inventory.
Activ. nerv. sup. (Praha), 24, 1982, 3, 183-184.

Klimpl, P. - Jeřábek, P. - Boleloucký, Z.:
Contribution to the structure and typology of neurotic patients.
Activ. nerv. sup. (Praha), 24, 1982, 3, 184-185.

Klimpl, P. - Jeřábek, P. - Boleloucký, Z.:
Struktura symptomatologie a typologie neurotických nemocných.

Čs. psychol. 27, 1983, 1, 28-34.


Boleloucký, Z. - Klimpl, P.:
Psychosomatické a psychoterapeutické aspekty u některých chorob v gastroenterologii.
Čs. gastroenterologie a výživa 40, 1986, 2, 103.

Klimpl, P.:
Psychická krize a krizová intervence.

Čs. Psychiat., 87, 1991, 3-4, 195-201.

Kulísková, O. - Klimpl, P. - Dufková, D. - Peška, I.:
Zkušenosti s kursy základů psychoterapie pro praktické lékaře.

Čs. Psychiat., 89, 1993, 2, 112-114.


Klimpl, P.:
Přítomnost psychiatrie. Editorial.

Amireport, 2, 1994, 7-8, 3.

Klimpl, P.:
Psychická krize - od pojmu k diagnóze.

Amireport, 2, 1994, 7-8, 12-15.


Klimpl, P.: Pomoc v krizi a krizová intervence.
Amireport, 2, 1994, 7-8, 18-22.


Klimpl, P.:
První pomoc v krizi a praktický lékař.

Amireport, 2, 1994, 7-8, 28-29.


Klimpl, P.:
Je krizová intervence účinná?

Medica Revue, 2, 1995, 3, 38-39.


Klimpl, P.:
Psychická krize a intervence v lékařské ordinaci.

Praha, Grada Publishing 1998. 168 s.

Klimpl, P.:
Gabbard G. O.: Psychodynamic Psychiatry in Clinical Practice.

Čs. Psychiat. 99, 2003, 5, 286. (Recenze.)


Klimpl, P.:
Robinson D. K.: Poruchy osobnosti podĺa DSM-IV – vysvetlené.

Čs. Psychiat. 100, 2004, 2, 108-109. (Recenze.)


Klimpl, P.:
Allen Wheelis: Naslouchání. Psychoanalytik zpytuje svůj život.

Revue Psychoanalytická psychoterapie 5, 2003, 2, 59. (Recenze.)


Klimpl, P.:
Asociální osobnostní rysy: trojský kůň ambulantní psychoterapie.

Psychiatrie pro praxi 2004, 5, 253-256.


Klimpl, P.:
Schwartz J.: Dějiny psychoanalýzy.

Čs. Psychiat. 100, 2004, 7, 465. (Recenze.)


Klimpl, P.:
Zahájení v psychodynamické psychiatrii.

Psychiatrie pro praxi 2005, 1, 11-17.


Klimpl, P.:
Všední tragédie Eriky K. Román nositelky Nobelovy ceny Elfriede Jelinekové
z pohledu psychiatra.

MF Dnes, E-II, 5. 2. 2005.


Klimpl, P.:
O mužské identitě? Francouzka Elisabeth Badinterová se pokouší definovat
úděl mužů.

MF Dnes, D/8, 11. 3. 2006.


Klimpl, P.:
Freud změnil pohled na mysl.

MF Dnes, D/7, 6. 5. 2006.

Reprint: Loužek, M. (ed.): 150 let od narození Sigmunda Freuda. Sborník textů.
Praha, Centrum pro ekonomiku a politiku, 51/2006, s.73-77.